Фильтр

{"\/catalog\/podushki\/preset\/podushki-sleepy\/":"prodFilter_634_4261170317=Y&set_filter=y","\/catalog\/podushki\/preset\/podushki-flow\/":"modelSearchInput=flow&set_filter=y","\/catalog\/podushki\/preset\/podushki-terra\/":"modelSearchInput=terra&set_filter=y","\/catalog\/podushki\/preset\/podushki-air\/":"modelSearchInput=air&set_filter=y","\/catalog\/podushki\/preset\/s-reguliruemoi-visotoy\/":"modelSearchInput=universal&set_filter=y","\/catalog\/podushki\/preset\/komplekt\/":"modelSearchInput=комплект&set_filter=y","\/catalog\/podushki\/preset\/nabivnie\/":"prodFilter_580_4229525400=Y&set_filter=y","\/catalog\/podushki\/preset\/s-effectom-pamyati\/":"prodFilter_580_206088322=Y&set_filter=y","\/catalog\/podushki\/preset\/ergonomic\/":"prodFilter_262_1497695881=Y&set_filter=y","\/catalog\/podushki\/preset\/gel\/":"prodFilter_580_2669590204=Y&set_filter=y","\/catalog\/podushki\/preset\/classic\/":"prodFilter_262_71141066=Y&set_filter=y"}