{"85\u0445207":{"SELECTED":false,"OFFERS":{"i1929065":{"SELECTED":false,"ID":1929065,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207","O_XML_ID":"a4bbdfd4-5577-11eb-bbae-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"85\u0445207","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":0,"PRICE":{"ID":"207081339","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"","CASE_IMG":"","PICTURE":"","MATERIAL_TYPE":"","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":false,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e","YABUKVENNYYRAZMER":false},"i1928904":{"SELECTED":false,"ID":1928904,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207","O_XML_ID":"bbc47bed-45a8-11eb-bbae-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"85\u0445207","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"207","SHIRINA_GABARITNAYA":"85","WEIGHT":0,"PRICE":{"ID":"207080962","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"","CASE_IMG":"","PICTURE":"","MATERIAL_TYPE":"","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":false,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e","YABUKVENNYYRAZMER":false},"i1929079":{"SELECTED":false,"ID":1929079,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207","O_XML_ID":"03262cdb-5591-11eb-bbae-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"85\u0445207","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":0,"PRICE":{"ID":"207081691","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"","CASE_IMG":"","PICTURE":"","MATERIAL_TYPE":"","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":false,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e","YABUKVENNYYRAZMER":false}},"PRICE":{"ID":"207081339","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIALS":{"":[{"ID":1929065,"ISPOLNENIE_NAME":"","PICTURE":"","PRICE":{"ID":"207081339","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"","COLOR_GROUP":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":false,"SELECTED":false}]},"COLOR_GROUPS":{"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e":{"DEFAULT":1929079}},"SELECTED_MATERIAL":{"ID":1929065,"ISPOLNENIE_NAME":"","PICTURE":"","PRICE":{"ID":"207081339","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"","COLOR_GROUP":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":false,"SELECTED":false}},"97\u0445222\u044590":{"SELECTED":true,"OFFERS":{"i1916880":{"SELECTED":false,"ID":1916880,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-10-grafit","O_XML_ID":"66315ad0-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858132","CURRENCY":"RUB","VALUE":44990,"DISCOUNT_VALUE":44990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 10 \u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/e1e3ba89-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812546","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/e1e3ba89-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812546","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"a4645d6a21695a9e1aa017900ef6e750","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916878":{"SELECTED":false,"ID":1916878,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-8-svetlo-sirenevyy","O_XML_ID":"66315acc-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858080","CURRENCY":"RUB","VALUE":44990,"DISCOUNT_VALUE":44990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 8 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0441\u0438\u0440\u0435\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/d38b7c9f-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812457","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/d38b7c9f-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812457","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"7e5674d58749cd8998b9fcaf3f1b1e87","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916876":{"SELECTED":false,"ID":1916876,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-6-tyemno-seryy","O_XML_ID":"66315ac8-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858028","CURRENCY":"RUB","VALUE":44990,"DISCOUNT_VALUE":44990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 6 \u0422\u0451\u043c\u043d\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/c3112d75-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/c3112d75-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"204c273a7036a86b0ade9f7c52fb478e","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916889":{"SELECTED":false,"ID":1916889,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-19-oliva-svetlyy","O_XML_ID":"66315ae2-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858345","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 19 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/2f255fec-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/2f255fec-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d4c8cb7f5603d58b31d791ac628989e8","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916894":{"SELECTED":false,"ID":1916894,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-24-zheltyy-svetlyy","O_XML_ID":"6c572c71-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858496","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 24 \u0416\u0435\u043b\u0442\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/5cb916fb-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/5cb916fb-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"a264b23ef4320dcf8b06685b1c687588","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916893":{"SELECTED":false,"ID":1916893,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-23-granatovyy","O_XML_ID":"6c572c6f-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858449","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 23 \u0413\u0440\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/4eb1ec47-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/4eb1ec47-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"581fc538daf720a9ffaa86beca5f16a9","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916874":{"SELECTED":false,"ID":1916874,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-4-kremovyy","O_XML_ID":"66315ac4-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857976","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 4 \u041a\u0440\u0435\u043c\u043e\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/b1bb7ced-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/b1bb7ced-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"16381b7c0e785d8357b25bea9cd167ee","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916892":{"SELECTED":false,"ID":1916892,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-22-indigo","O_XML_ID":"6c572c6d-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858444","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 22 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0433\u043e","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/46607feb-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/46607feb-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"c17eed56bb641d4928e6499bd828e503","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916872":{"SELECTED":false,"ID":1916872,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-2-lyen","O_XML_ID":"60104e73-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857924","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 2 \u041b\u0451\u043d","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/a3b9174a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/a3b9174a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"7f652045938bb9f357f7629cf0074bb4","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916891":{"SELECTED":false,"ID":1916891,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-21-biryuza-tyemnyy","O_XML_ID":"6c572c6b-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858397","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 21 \u0411\u0438\u0440\u044e\u0437\u0430 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/3e996184-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/3e996184-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"6f06fe149144a7c190a08545f76feffd","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916890":{"SELECTED":true,"ID":1916890,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-20-oliva-tyemnyy","O_XML_ID":"66315ae4-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858392","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 20 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0430 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/37a8dfdc-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/37a8dfdc-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":true,"COLOR_GROUP":"b163f05ae3f167a6f852ff939f946b25","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916866":{"SELECTED":false,"ID":1916866,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-velyur-hope-11-temno-izumrudnyy","O_XML_ID":"60104e66-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857747","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 11 \u0422\u0435\u043c\u043d\u043e-\u0438\u0437\u0443\u043c\u0440\u0443\u0434\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/ebef15e5-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812542","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/ebef15e5-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812542","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"8922eb1bcdf21b1c3958b2779c64c499","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916859":{"SELECTED":false,"ID":1916859,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-velyur-hope-04-mokko","O_XML_ID":"60104e58-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857586","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 04 \u041c\u043e\u043a\u043a\u043e","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/c3fe09d8-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812448","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/c3fe09d8-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812448","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"f7b2da3a141af526d0bb7b9749875ccc","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916888":{"SELECTED":false,"ID":1916888,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-18-tsvetochnyy-belyy","O_XML_ID":"66315ae0-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858340","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 18 \u0426\u0432\u0435\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0435\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/20e4fa73-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/20e4fa73-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"3998ff127a13195fea5b7fad4a1e3233","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916864":{"SELECTED":false,"ID":1916864,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-velyur-hope-09-seryy","O_XML_ID":"60104e62-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857695","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 09 \u0421\u0435\u0440\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/e0f60f32-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/e0f60f32-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"17e5ed68f3a3ff05260fd43cb62c1afa","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916887":{"SELECTED":false,"ID":1916887,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-17-indigo-svetlyy","O_XML_ID":"66315ade-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858293","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 17 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0433\u043e \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/1ab33cbf-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812546","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/1ab33cbf-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812546","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"a89cbe8c522e1e53de8eabe7a995c15f","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916862":{"SELECTED":false,"ID":1916862,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-velyur-hope-07-korichnevyy","O_XML_ID":"60104e5e-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857643","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 07 \u041a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/dab3a05d-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812542","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/dab3a05d-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812542","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"99b40fe3e0d2adbfdfabdf957abdd5db","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916886":{"SELECTED":false,"ID":1916886,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-16-svetlo-fioletovyy","O_XML_ID":"66315adc-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858288","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 16 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/13d36c2f-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/13d36c2f-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"90660f9f36019d284a09aa28806589d6","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916860":{"SELECTED":false,"ID":1916860,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-velyur-hope-05-svetlo-korichnevyy","O_XML_ID":"60104e5a-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857591","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 05 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/cfac4ade-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cfac4ade-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"e0d047a0eb4726c658e16444f9f5071f","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916885":{"SELECTED":false,"ID":1916885,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-15-fioletovyy","O_XML_ID":"66315ada-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858241","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 15 \u0424\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/0acf2820-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/0acf2820-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"141cae1bb75ef83adff375e85cc0804c","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916858":{"SELECTED":false,"ID":1916858,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-hope-03-bezhevyy","O_XML_ID":"60104e56-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857539","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 03 \u0411\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/c3fe09d7-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/c3fe09d7-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"37ef71853a34258d60651e60ef4c7723","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916884":{"SELECTED":false,"ID":1916884,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-14-tyemno-seryy","O_XML_ID":"66315ad8-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858236","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 14 \u0422\u0451\u043c\u043d\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/0370f59f-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/0370f59f-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d27ef60e0c90f2dff15be1e648bf7bb7","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916856":{"SELECTED":false,"ID":1916856,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-velyur-hope-01-slonovaya-kost","O_XML_ID":"60104e52-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857487","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 01 \u0421\u043b\u043e\u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043a\u043e\u0441\u0442\u044c","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/b1024b5e-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/b1024b5e-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"1582a97677f31d0d9374aab6b981a89c","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916895":{"SELECTED":false,"ID":1916895,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-25-oliva","O_XML_ID":"6c572c73-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858501","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 25 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0430","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/cf29bf28-e2dc-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cf29bf28-e2dc-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"972bf916c9ed439eeef3622d3e91fb84","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916881":{"SELECTED":false,"ID":1916881,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-11-svetlo-korichnevyy","O_XML_ID":"66315ad2-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858137","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 11 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/ea293ab8-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/ea293ab8-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"b79377ebb7e88b1c84edbd5a1510c6c3","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916896":{"SELECTED":false,"ID":1916896,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-26-zheltyy","O_XML_ID":"6c572c75-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858548","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 26 \u0416\u0435\u043b\u0442\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/294f0c83-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/294f0c83-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"e671797aeacf6de54130b495b81dee4f","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916902":{"SELECTED":false,"ID":1916902,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-32-terrakotovyy","O_XML_ID":"6c572c81-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858704","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 32 \u0422\u0435\u0440\u0440\u0430\u043a\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/6db9bf21-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/6db9bf21-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"2fae4579836c4a7219f5229f6de25b71","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916863":{"SELECTED":false,"ID":1916863,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-velyur-hope-08-svetlo-seryy","O_XML_ID":"60104e60-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857690","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 08 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/e0f60f31-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/e0f60f31-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"2da3b2f50a61561cfcddb8530f999cb4","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916867":{"SELECTED":false,"ID":1916867,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-velyur-hope-12-svetlo-izumrudnyy","O_XML_ID":"60104e69-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857794","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 12 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0438\u0437\u0443\u043c\u0440\u0443\u0434\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/f64abb16-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811628","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/f64abb16-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811628","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d9139387bb0b50ce1b5113335053504f","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916871":{"SELECTED":false,"ID":1916871,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-1-ayvori","O_XML_ID":"60104e71-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857877","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 1 \u0410\u0439\u0432\u043e\u0440\u0438","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/78e735bf-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/78e735bf-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"07798bcf466155867b22d2afcba28e1e","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916875":{"SELECTED":false,"ID":1916875,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-5-bezhevyy","O_XML_ID":"66315ac6-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857981","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 5 \u0411\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/bae5e84d-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/bae5e84d-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"b3fc7c669b42e0cfbf11b7874aaa3bd8","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916903":{"SELECTED":false,"ID":1916903,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-33-morskaya-volna","O_XML_ID":"6c572c83-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858710","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 33 \u041c\u043e\u0440\u0441\u043a\u0430\u044f \u0432\u043e\u043b\u043d\u0430","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/7a5fff99-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/7a5fff99-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"b28f41773b8ac5c036b88b39349c3a06","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916904":{"SELECTED":false,"ID":1916904,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-34-siniy-tyemnyy","O_XML_ID":"6c572c85-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858755","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 34 \u0421\u0438\u043d\u0438\u0439 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/857ccbc9-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/857ccbc9-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"733272f20e17efb37f8585a1adae4124","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916905":{"SELECTED":false,"ID":1916905,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-35-grafit","O_XML_ID":"6c572c87-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858762","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 35 \u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/8d3a607f-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/8d3a607f-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"0a2c3e2ec69082749679e2f21d7fd286","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916906":{"SELECTED":false,"ID":1916906,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-36-terrakotovyy-svetlyy","O_XML_ID":"6c572c89-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858807","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 36 \u0422\u0435\u0440\u0440\u0430\u043a\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/93fb3168-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/93fb3168-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"c60fe4a21c92a5f55ed5e43ae7ff2e06","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916907":{"SELECTED":false,"ID":1916907,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-37-fioletovyy-tyemnyy","O_XML_ID":"6c572c8b-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858814","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 37 \u0424\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/a01be8b0-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/a01be8b0-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"928410cf0ae5e3b011ff0bf5ddd3b9cd","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916879":{"SELECTED":false,"ID":1916879,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-9-orekhovyy","O_XML_ID":"66315ace-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858085","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 9 \u041e\u0440\u0435\u0445\u043e\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/da8f11d2-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811655","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/da8f11d2-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811655","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"00ad22b681dbe4af172b752dc83e990e","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916877":{"SELECTED":false,"ID":1916877,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-7-kakao","O_XML_ID":"66315aca-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858033","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 7 \u041a\u0430\u043a\u0430\u043e","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/cc15719a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cc15719a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"8cb07b555501ea0e712441aa0136c66a","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916883":{"SELECTED":false,"ID":1916883,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-13-seryy","O_XML_ID":"66315ad6-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858189","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 13 \u0421\u0435\u0440\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/fb887516-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/fb887516-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"5c1ff37515322c867f7c5152163399b2","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916882":{"SELECTED":false,"ID":1916882,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-12-svetlo-seryy","O_XML_ID":"66315ad4-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858184","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 12 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/f3fcf41a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/f3fcf41a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"6f66432ee053d83cc637864af725c1cc","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916873":{"SELECTED":false,"ID":1916873,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-3-svetlo-bezhevyy","O_XML_ID":"66315ac2-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857929","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 3 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0431\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/a9d7c119-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/a9d7c119-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"c063db96164c5f6d6f63a223ca570a88","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916901":{"SELECTED":false,"ID":1916901,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-31-rozovyy-svetlyy","O_XML_ID":"6c572c7f-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858657","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 31 \u0420\u043e\u0437\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/6508f07a-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/6508f07a-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"00f32b38e2dd214ad6e4ec7205fe456b","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916900":{"SELECTED":false,"ID":1916900,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-30-goluboy","O_XML_ID":"6c572c7d-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858652","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 30 \u0413\u043e\u043b\u0443\u0431\u043e\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/5d14833a-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/5d14833a-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"4e297ce51839fdfd90a51c06542d2e6c","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916865":{"SELECTED":false,"ID":1916865,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-velyur-hope-10-lazur","O_XML_ID":"60104e64-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857742","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 10 \u041b\u0430\u0437\u0443\u0440\u044c","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/ebef15e4-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811628","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/ebef15e4-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811628","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d088444d164ac278ff18d731f47726eb","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916899":{"SELECTED":false,"ID":1916899,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-29-molochnyy-belyy","O_XML_ID":"6c572c7b-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858605","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 29 \u041c\u043e\u043b\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0435\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/55cbc697-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/55cbc697-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"28e68930c4b3d903155729ecf8d3f474","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916861":{"SELECTED":false,"ID":1916861,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-velyur-hope-06-kofeynyy","O_XML_ID":"60104e5c-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857638","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 06 \u041a\u043e\u0444\u0435\u0439\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/cfac4adf-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cfac4adf-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"641c33d0f006de9a992f74a19fe59774","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916898":{"SELECTED":false,"ID":1916898,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-28-oranzhevyy-svetlyy","O_XML_ID":"6c572c79-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858600","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 28 \u041e\u0440\u0430\u043d\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/3f70cc30-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/3f70cc30-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"2e96906bea8979c9825acdef30dcb32a","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916857":{"SELECTED":false,"ID":1916857,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-velyur-hope-02-lyen","O_XML_ID":"60104e54-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857534","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 02 \u041b\u0451\u043d","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/bde68730-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/bde68730-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d1df577b0e5da4d43e27b8c1b3555a57","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916897":{"SELECTED":false,"ID":1916897,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-zhakkard-lounge-27-terrakotovyy-tyemnyy","O_XML_ID":"6c572c77-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206858553","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 27 \u0422\u0435\u0440\u0440\u0430\u043a\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/382a71ef-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/382a71ef-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"095163fdba4c7371b8da71243d7bf7de","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916870":{"SELECTED":false,"ID":1916870,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-rogozhka-scandinavia-swedish-beige","O_XML_ID":"60104e6f-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857866","CURRENCY":"RUB","VALUE":52990,"DISCOUNT_VALUE":52990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"52 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"52 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Scandinavia Swedish Beige","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/23a79981-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811738","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/23a79981-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811738","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"2d0e57ed32d46279fdae4810eda88236","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916869":{"SELECTED":false,"ID":1916869,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-rogozhka-scandinavia-nordic-gray","O_XML_ID":"60104e6d-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857831","CURRENCY":"RUB","VALUE":52990,"DISCOUNT_VALUE":52990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"52 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"52 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Scandinavia Nordic Gray","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/23a7997f-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811737","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/23a7997f-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811737","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"35b472268f86a11264a9d85e8aea9203","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916868":{"SELECTED":false,"ID":1916868,"PRODUCT_ID":1916282,"RATING":null,"CODE":"85-207-tkan-rogozhka-scandinavia-brown-wood","O_XML_ID":"60104e6b-e5d2-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Cozy Hard","SIZE":"97\u0445222\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"207","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"222","SHIRINA_GABARITNAYA":"97","WEIGHT":64,"PRICE":{"ID":"206857815","CURRENCY":"RUB","VALUE":52990,"DISCOUNT_VALUE":52990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"52 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"52 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Scandinavia Brown Wood","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/18eef4f3-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811737","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/18eef4f3-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811737","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"dac648f32b53dffdd22dc7f9e30d2a98","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null}},"PRICE":{"ID":"206858132","CURRENCY":"RUB","VALUE":44990,"DISCOUNT_VALUE":44990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIALS":{"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434":[{"ID":1916880,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 10 \u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/e1e3ba89-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812546","PRICE":{"ID":"206858132","CURRENCY":"RUB","VALUE":44990,"DISCOUNT_VALUE":44990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"a4645d6a21695a9e1aa017900ef6e750","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916882,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 12 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/f3fcf41a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","PRICE":{"ID":"206858184","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"6f66432ee053d83cc637864af725c1cc","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916871,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 1 \u0410\u0439\u0432\u043e\u0440\u0438","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/78e735bf-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","PRICE":{"ID":"206857877","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"07798bcf466155867b22d2afcba28e1e","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916875,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 5 \u0411\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/bae5e84d-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206857981","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"b3fc7c669b42e0cfbf11b7874aaa3bd8","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916903,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 33 \u041c\u043e\u0440\u0441\u043a\u0430\u044f \u0432\u043e\u043b\u043d\u0430","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/7a5fff99-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206858710","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"b28f41773b8ac5c036b88b39349c3a06","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916904,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 34 \u0421\u0438\u043d\u0438\u0439 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/857ccbc9-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206858755","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"733272f20e17efb37f8585a1adae4124","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916905,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 35 \u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/8d3a607f-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206858762","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"0a2c3e2ec69082749679e2f21d7fd286","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916906,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 36 \u0422\u0435\u0440\u0440\u0430\u043a\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/93fb3168-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206858807","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"c60fe4a21c92a5f55ed5e43ae7ff2e06","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916907,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 37 \u0424\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/a01be8b0-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206858814","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"928410cf0ae5e3b011ff0bf5ddd3b9cd","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916879,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 9 \u041e\u0440\u0435\u0445\u043e\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/da8f11d2-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811655","PRICE":{"ID":"206858085","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"00ad22b681dbe4af172b752dc83e990e","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916877,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 7 \u041a\u0430\u043a\u0430\u043e","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cc15719a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PRICE":{"ID":"206858033","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"8cb07b555501ea0e712441aa0136c66a","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916883,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 13 \u0421\u0435\u0440\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/fb887516-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206858189","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"5c1ff37515322c867f7c5152163399b2","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916873,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 3 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0431\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/a9d7c119-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PRICE":{"ID":"206857929","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"c063db96164c5f6d6f63a223ca570a88","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916901,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 31 \u0420\u043e\u0437\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/6508f07a-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PRICE":{"ID":"206858657","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"00f32b38e2dd214ad6e4ec7205fe456b","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916900,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 30 \u0413\u043e\u043b\u0443\u0431\u043e\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/5d14833a-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PRICE":{"ID":"206858652","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"4e297ce51839fdfd90a51c06542d2e6c","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916899,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 29 \u041c\u043e\u043b\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0435\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/55cbc697-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PRICE":{"ID":"206858605","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"28e68930c4b3d903155729ecf8d3f474","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916898,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 28 \u041e\u0440\u0430\u043d\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/3f70cc30-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PRICE":{"ID":"206858600","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"2e96906bea8979c9825acdef30dcb32a","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916897,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 27 \u0422\u0435\u0440\u0440\u0430\u043a\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/382a71ef-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PRICE":{"ID":"206858553","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"095163fdba4c7371b8da71243d7bf7de","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916902,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 32 \u0422\u0435\u0440\u0440\u0430\u043a\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/6db9bf21-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PRICE":{"ID":"206858704","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"2fae4579836c4a7219f5229f6de25b71","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916878,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 8 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0441\u0438\u0440\u0435\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/d38b7c9f-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812457","PRICE":{"ID":"206858080","CURRENCY":"RUB","VALUE":44990,"DISCOUNT_VALUE":44990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"7e5674d58749cd8998b9fcaf3f1b1e87","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916876,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 6 \u0422\u0451\u043c\u043d\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/c3112d75-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206858028","CURRENCY":"RUB","VALUE":44990,"DISCOUNT_VALUE":44990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"44 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"204c273a7036a86b0ade9f7c52fb478e","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916889,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 19 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/2f255fec-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PRICE":{"ID":"206858345","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"d4c8cb7f5603d58b31d791ac628989e8","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916894,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 24 \u0416\u0435\u043b\u0442\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/5cb916fb-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206858496","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"a264b23ef4320dcf8b06685b1c687588","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916893,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 23 \u0413\u0440\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/4eb1ec47-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206858449","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"581fc538daf720a9ffaa86beca5f16a9","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916874,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 4 \u041a\u0440\u0435\u043c\u043e\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/b1bb7ced-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PRICE":{"ID":"206857976","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"16381b7c0e785d8357b25bea9cd167ee","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916892,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 22 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0433\u043e","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/46607feb-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PRICE":{"ID":"206858444","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"c17eed56bb641d4928e6499bd828e503","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916872,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 2 \u041b\u0451\u043d","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/a3b9174a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206857924","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"7f652045938bb9f357f7629cf0074bb4","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916891,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 21 \u0411\u0438\u0440\u044e\u0437\u0430 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/3e996184-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PRICE":{"ID":"206858397","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"6f06fe149144a7c190a08545f76feffd","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916890,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 20 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0430 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/37a8dfdc-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PRICE":{"ID":"206858392","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"b163f05ae3f167a6f852ff939f946b25","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":true},{"ID":1916888,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 18 \u0426\u0432\u0435\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0435\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/20e4fa73-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206858340","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"3998ff127a13195fea5b7fad4a1e3233","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916896,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 26 \u0416\u0435\u043b\u0442\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/294f0c83-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PRICE":{"ID":"206858548","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"e671797aeacf6de54130b495b81dee4f","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916887,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 17 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0433\u043e \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/1ab33cbf-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812546","PRICE":{"ID":"206858293","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"a89cbe8c522e1e53de8eabe7a995c15f","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916886,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 16 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/13d36c2f-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PRICE":{"ID":"206858288","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"90660f9f36019d284a09aa28806589d6","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916885,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 15 \u0424\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/0acf2820-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206858241","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"141cae1bb75ef83adff375e85cc0804c","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916884,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 14 \u0422\u0451\u043c\u043d\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/0370f59f-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PRICE":{"ID":"206858236","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"d27ef60e0c90f2dff15be1e648bf7bb7","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916895,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 25 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0430","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cf29bf28-e2dc-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206858501","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"972bf916c9ed439eeef3622d3e91fb84","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916881,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 11 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/ea293ab8-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","PRICE":{"ID":"206858137","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"b79377ebb7e88b1c84edbd5a1510c6c3","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false}],"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440":[{"ID":1916863,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 08 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/e0f60f31-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206857690","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"2da3b2f50a61561cfcddb8530f999cb4","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916865,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 10 \u041b\u0430\u0437\u0443\u0440\u044c","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/ebef15e4-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811628","PRICE":{"ID":"206857742","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"d088444d164ac278ff18d731f47726eb","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916861,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 06 \u041a\u043e\u0444\u0435\u0439\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cfac4adf-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206857638","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"641c33d0f006de9a992f74a19fe59774","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916857,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 02 \u041b\u0451\u043d","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/bde68730-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206857534","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"d1df577b0e5da4d43e27b8c1b3555a57","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916867,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 12 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0438\u0437\u0443\u043c\u0440\u0443\u0434\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/f64abb16-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811628","PRICE":{"ID":"206857794","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"d9139387bb0b50ce1b5113335053504f","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916859,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 04 \u041c\u043e\u043a\u043a\u043e","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/c3fe09d8-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812448","PRICE":{"ID":"206857586","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"f7b2da3a141af526d0bb7b9749875ccc","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916866,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 11 \u0422\u0435\u043c\u043d\u043e-\u0438\u0437\u0443\u043c\u0440\u0443\u0434\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/ebef15e5-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812542","PRICE":{"ID":"206857747","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"8922eb1bcdf21b1c3958b2779c64c499","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916864,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 09 \u0421\u0435\u0440\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/e0f60f32-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206857695","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"17e5ed68f3a3ff05260fd43cb62c1afa","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916862,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 07 \u041a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/dab3a05d-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812542","PRICE":{"ID":"206857643","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"99b40fe3e0d2adbfdfabdf957abdd5db","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916860,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 05 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cfac4ade-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206857591","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"e0d047a0eb4726c658e16444f9f5071f","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916856,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 01 \u0421\u043b\u043e\u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043a\u043e\u0441\u0442\u044c","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/b1024b5e-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206857487","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"1582a97677f31d0d9374aab6b981a89c","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false}],"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430":[{"ID":1916870,"ISPOLNENIE_NAME":"Scandinavia Swedish Beige","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/23a79981-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811738","PRICE":{"ID":"206857866","CURRENCY":"RUB","VALUE":52990,"DISCOUNT_VALUE":52990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"52 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"52 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430","COLOR_GROUP":"2d0e57ed32d46279fdae4810eda88236","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916869,"ISPOLNENIE_NAME":"Scandinavia Nordic Gray","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/23a7997f-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811737","PRICE":{"ID":"206857831","CURRENCY":"RUB","VALUE":52990,"DISCOUNT_VALUE":52990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"52 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"52 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430","COLOR_GROUP":"35b472268f86a11264a9d85e8aea9203","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916868,"ISPOLNENIE_NAME":"Scandinavia Brown Wood","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/18eef4f3-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811737","PRICE":{"ID":"206857815","CURRENCY":"RUB","VALUE":52990,"DISCOUNT_VALUE":52990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"52 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"52 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430","COLOR_GROUP":"dac648f32b53dffdd22dc7f9e30d2a98","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false}],"":[{"ID":1916858,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 03 \u0411\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/c3fe09d7-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206857539","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"","COLOR_GROUP":"37ef71853a34258d60651e60ef4c7723","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false}]},"COLOR_GROUPS":{"a4645d6a21695a9e1aa017900ef6e750":{"DEFAULT":1916880},"7e5674d58749cd8998b9fcaf3f1b1e87":{"DEFAULT":1916878},"204c273a7036a86b0ade9f7c52fb478e":{"DEFAULT":1916876},"d4c8cb7f5603d58b31d791ac628989e8":{"DEFAULT":1916889},"a264b23ef4320dcf8b06685b1c687588":{"DEFAULT":1916894},"581fc538daf720a9ffaa86beca5f16a9":{"DEFAULT":1916893},"16381b7c0e785d8357b25bea9cd167ee":{"DEFAULT":1916874},"c17eed56bb641d4928e6499bd828e503":{"DEFAULT":1916892},"7f652045938bb9f357f7629cf0074bb4":{"DEFAULT":1916872},"6f06fe149144a7c190a08545f76feffd":{"DEFAULT":1916891},"b163f05ae3f167a6f852ff939f946b25":{"DEFAULT":1916890},"8922eb1bcdf21b1c3958b2779c64c499":{"DEFAULT":1916866},"f7b2da3a141af526d0bb7b9749875ccc":{"DEFAULT":1916859},"3998ff127a13195fea5b7fad4a1e3233":{"DEFAULT":1916888},"17e5ed68f3a3ff05260fd43cb62c1afa":{"DEFAULT":1916864},"a89cbe8c522e1e53de8eabe7a995c15f":{"DEFAULT":1916887},"99b40fe3e0d2adbfdfabdf957abdd5db":{"DEFAULT":1916862},"90660f9f36019d284a09aa28806589d6":{"DEFAULT":1916886},"e0d047a0eb4726c658e16444f9f5071f":{"DEFAULT":1916860},"141cae1bb75ef83adff375e85cc0804c":{"DEFAULT":1916885},"37ef71853a34258d60651e60ef4c7723":{"DEFAULT":1916858},"d27ef60e0c90f2dff15be1e648bf7bb7":{"DEFAULT":1916884},"1582a97677f31d0d9374aab6b981a89c":{"DEFAULT":1916856},"972bf916c9ed439eeef3622d3e91fb84":{"DEFAULT":1916895},"b79377ebb7e88b1c84edbd5a1510c6c3":{"DEFAULT":1916881},"e671797aeacf6de54130b495b81dee4f":{"DEFAULT":1916896},"2fae4579836c4a7219f5229f6de25b71":{"DEFAULT":1916902},"2da3b2f50a61561cfcddb8530f999cb4":{"DEFAULT":1916863},"d9139387bb0b50ce1b5113335053504f":{"DEFAULT":1916867},"07798bcf466155867b22d2afcba28e1e":{"DEFAULT":1916871},"b3fc7c669b42e0cfbf11b7874aaa3bd8":{"DEFAULT":1916875},"b28f41773b8ac5c036b88b39349c3a06":{"DEFAULT":1916903},"733272f20e17efb37f8585a1adae4124":{"DEFAULT":1916904},"0a2c3e2ec69082749679e2f21d7fd286":{"DEFAULT":1916905},"c60fe4a21c92a5f55ed5e43ae7ff2e06":{"DEFAULT":1916906},"928410cf0ae5e3b011ff0bf5ddd3b9cd":{"DEFAULT":1916907},"00ad22b681dbe4af172b752dc83e990e":{"DEFAULT":1916879},"8cb07b555501ea0e712441aa0136c66a":{"DEFAULT":1916877},"5c1ff37515322c867f7c5152163399b2":{"DEFAULT":1916883},"6f66432ee053d83cc637864af725c1cc":{"DEFAULT":1916882},"c063db96164c5f6d6f63a223ca570a88":{"DEFAULT":1916873},"00f32b38e2dd214ad6e4ec7205fe456b":{"DEFAULT":1916901},"4e297ce51839fdfd90a51c06542d2e6c":{"DEFAULT":1916900},"d088444d164ac278ff18d731f47726eb":{"DEFAULT":1916865},"28e68930c4b3d903155729ecf8d3f474":{"DEFAULT":1916899},"641c33d0f006de9a992f74a19fe59774":{"DEFAULT":1916861},"2e96906bea8979c9825acdef30dcb32a":{"DEFAULT":1916898},"d1df577b0e5da4d43e27b8c1b3555a57":{"DEFAULT":1916857},"095163fdba4c7371b8da71243d7bf7de":{"DEFAULT":1916897},"2d0e57ed32d46279fdae4810eda88236":{"DEFAULT":1916870},"35b472268f86a11264a9d85e8aea9203":{"DEFAULT":1916869},"dac648f32b53dffdd22dc7f9e30d2a98":{"DEFAULT":1916868}},"SELECTED_MATERIAL":{"ID":1916890,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 20 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0430 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/37a8dfdc-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PRICE":{"ID":"206858392","CURRENCY":"RUB","VALUE":51990,"DISCOUNT_VALUE":51990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"51 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"b163f05ae3f167a6f852ff939f946b25","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":true}}}

Механизм

В основе кресла — усовершенствованный механизм трансформации «аккордеон». В месте наибольших нагрузок (сидение кресла) установлена металлическая сетка, что повышает долговечность конструкции.

Материалы

Для изготовления кресла используются только экологически чистые материалы. Обивка из мебельной ткани имеет множество вариантов исполнений и расцветок.

Особенности

  • В основании кресла размещены березовые латы, которые повышают удобство и комфорт сна
  • Съёмный чехол раскладного элемента кресла упрощают чистку в домашних условиях
  • Кресло можно использовать для разграничения пространства комнаты
  • Уровень жесткости матраса — высокий
МЦ « Соле Молл»
Бренд-секция
Ярославское шоссе, 19С1, 1-й этаж
LaresPenates
Бренд-секция
п. Новоивановское, ул. Западная, д.12, 1 этаж
PROSON
Бренд-секция
улица Чехова, 2с1, ТЦ «Дарина», 2 этаж
Ежедневно с 10:00 до 19:00
МАТРАС-КРОВАТЬ
Интернет-магазин
Интернет-магазин товаров для сна
Симфония сна
Интернет-магазин
Товары для сна
DG Home
Интернет-магазин
Мебель, матрасы, текстиль, товары для дома
Почему доверяют PROSON?
Честно
Честно
выстраиваем доверительные и искренние отношения с клиентами
Системно
Системно
простой и понятный процесс выбора товаров и услуг
Надежно
Надежно
используется высокотехнологичное оборудование
Кресло-кровать Accord Cozy Hard
Кресло-кровать Accord Cozy Hard 97х222х90 см
51 990 руб