{"85\u0445200":{"SELECTED":false,"OFFERS":{"i1929064":{"SELECTED":false,"ID":1929064,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200","O_XML_ID":"d6304d6f-5576-11eb-bbae-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"85\u0445200","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":0,"PRICE":{"ID":"207081298","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"","CASE_IMG":"","PICTURE":"","MATERIAL_TYPE":"","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":false,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e","YABUKVENNYYRAZMER":false},"i1928903":{"SELECTED":false,"ID":1928903,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200","O_XML_ID":"8b1d940d-45a8-11eb-bbae-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"85\u0445200","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"200","SHIRINA_GABARITNAYA":"85","WEIGHT":0,"PRICE":{"ID":"207080930","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"","CASE_IMG":"","PICTURE":"","MATERIAL_TYPE":"","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":false,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e","YABUKVENNYYRAZMER":false},"i1929078":{"SELECTED":false,"ID":1929078,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200","O_XML_ID":"cd52b526-558d-11eb-bbae-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"85\u0445200","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":0,"PRICE":{"ID":"207081679","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"","CASE_IMG":"","PICTURE":"","MATERIAL_TYPE":"","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":false,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e","YABUKVENNYYRAZMER":false}},"PRICE":{"ID":"207081298","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIALS":{"":[{"ID":1929064,"ISPOLNENIE_NAME":"","PICTURE":"","PRICE":{"ID":"207081298","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"","COLOR_GROUP":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":false,"SELECTED":false}]},"COLOR_GROUPS":{"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e":{"DEFAULT":1929078}},"SELECTED_MATERIAL":{"ID":1929064,"ISPOLNENIE_NAME":"","PICTURE":"","PRICE":{"ID":"207081298","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"","COLOR_GROUP":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":false,"SELECTED":false}},"98\u0445214\u044590":{"SELECTED":true,"OFFERS":{"i1916620":{"SELECTED":false,"ID":1916620,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-10-grafit","O_XML_ID":"0a9cad3d-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851197","CURRENCY":"RUB","VALUE":33990,"DISCOUNT_VALUE":33990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 10 \u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/e1e3ba89-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812546","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/e1e3ba89-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812546","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"a4645d6a21695a9e1aa017900ef6e750","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916618":{"SELECTED":false,"ID":1916618,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-8-svetlo-sirenevyy","O_XML_ID":"0a9cad39-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851145","CURRENCY":"RUB","VALUE":33990,"DISCOUNT_VALUE":33990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 8 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0441\u0438\u0440\u0435\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/d38b7c9f-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812457","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/d38b7c9f-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812457","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"7e5674d58749cd8998b9fcaf3f1b1e87","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916616":{"SELECTED":false,"ID":1916616,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-6-tyemno-seryy","O_XML_ID":"0a9cad35-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851093","CURRENCY":"RUB","VALUE":33990,"DISCOUNT_VALUE":33990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 6 \u0422\u0451\u043c\u043d\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/c3112d75-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/c3112d75-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"204c273a7036a86b0ade9f7c52fb478e","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916629":{"SELECTED":false,"ID":1916629,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-19-oliva-svetlyy","O_XML_ID":"10c4e14c-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851448","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 19 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/2f255fec-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/2f255fec-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d4c8cb7f5603d58b31d791ac628989e8","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916634":{"SELECTED":false,"ID":1916634,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-24-zheltyy-svetlyy","O_XML_ID":"10c4e156-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851561","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 24 \u0416\u0435\u043b\u0442\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/5cb916fb-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/5cb916fb-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"a264b23ef4320dcf8b06685b1c687588","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916633":{"SELECTED":false,"ID":1916633,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-23-granatovyy","O_XML_ID":"10c4e154-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851552","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 23 \u0413\u0440\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/4eb1ec47-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/4eb1ec47-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"581fc538daf720a9ffaa86beca5f16a9","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916614":{"SELECTED":false,"ID":1916614,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-4-kremovyy","O_XML_ID":"0a9cad31-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851041","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 4 \u041a\u0440\u0435\u043c\u043e\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/b1bb7ced-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/b1bb7ced-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"16381b7c0e785d8357b25bea9cd167ee","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916632":{"SELECTED":false,"ID":1916632,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-22-indigo","O_XML_ID":"10c4e152-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851509","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 22 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0433\u043e","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/46607feb-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/46607feb-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"c17eed56bb641d4928e6499bd828e503","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916612":{"SELECTED":false,"ID":1916612,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-2-lyen","O_XML_ID":"0a9cad2d-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850988","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 2 \u041b\u0451\u043d","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/a3b9174a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/a3b9174a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"7f652045938bb9f357f7629cf0074bb4","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916631":{"SELECTED":false,"ID":1916631,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-21-biryuza-tyemnyy","O_XML_ID":"10c4e150-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851500","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 21 \u0411\u0438\u0440\u044e\u0437\u0430 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/3e996184-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/3e996184-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"6f06fe149144a7c190a08545f76feffd","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916630":{"SELECTED":false,"ID":1916630,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-20-oliva-tyemnyy","O_XML_ID":"10c4e14e-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851457","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 20 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0430 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/37a8dfdc-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/37a8dfdc-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"b163f05ae3f167a6f852ff939f946b25","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916606":{"SELECTED":false,"ID":1916606,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-velyur-hope-11-temno-izumrudnyy","O_XML_ID":"0a9cad21-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850832","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 11 \u0422\u0435\u043c\u043d\u043e-\u0438\u0437\u0443\u043c\u0440\u0443\u0434\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/ebef15e5-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812542","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/ebef15e5-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812542","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"8922eb1bcdf21b1c3958b2779c64c499","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916599":{"SELECTED":false,"ID":1916599,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-velyur-hope-04-mokko","O_XML_ID":"046aef3b-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850669","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 04 \u041c\u043e\u043a\u043a\u043e","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/c3fe09d8-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812448","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/c3fe09d8-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812448","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"f7b2da3a141af526d0bb7b9749875ccc","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916628":{"SELECTED":false,"ID":1916628,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-18-tsvetochnyy-belyy","O_XML_ID":"10c4e14a-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851405","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 18 \u0426\u0432\u0435\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0435\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/20e4fa73-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/20e4fa73-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"3998ff127a13195fea5b7fad4a1e3233","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916604":{"SELECTED":false,"ID":1916604,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-velyur-hope-09-seryy","O_XML_ID":"046aef45-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850780","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 09 \u0421\u0435\u0440\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/e0f60f32-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/e0f60f32-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"17e5ed68f3a3ff05260fd43cb62c1afa","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916627":{"SELECTED":false,"ID":1916627,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-17-indigo-svetlyy","O_XML_ID":"10c4e148-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851396","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 17 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0433\u043e \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/1ab33cbf-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812546","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/1ab33cbf-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812546","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"a89cbe8c522e1e53de8eabe7a995c15f","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916602":{"SELECTED":false,"ID":1916602,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-velyur-hope-07-korichnevyy","O_XML_ID":"046aef41-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850728","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 07 \u041a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/dab3a05d-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812542","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/dab3a05d-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812542","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"99b40fe3e0d2adbfdfabdf957abdd5db","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916626":{"SELECTED":false,"ID":1916626,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-16-svetlo-fioletovyy","O_XML_ID":"10c4e146-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851353","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 16 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/13d36c2f-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/13d36c2f-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"90660f9f36019d284a09aa28806589d6","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916600":{"SELECTED":false,"ID":1916600,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-velyur-hope-05-svetlo-korichnevyy","O_XML_ID":"046aef3d-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850676","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 05 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/cfac4ade-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cfac4ade-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"e0d047a0eb4726c658e16444f9f5071f","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916625":{"SELECTED":false,"ID":1916625,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-15-fioletovyy","O_XML_ID":"10c4e143-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851344","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 15 \u0424\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/0acf2820-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/0acf2820-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"141cae1bb75ef83adff375e85cc0804c","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916598":{"SELECTED":false,"ID":1916598,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-hope-03-bezhevyy","O_XML_ID":"046aef39-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850624","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 03 \u0411\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/c3fe09d7-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/c3fe09d7-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"37ef71853a34258d60651e60ef4c7723","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916624":{"SELECTED":false,"ID":1916624,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-14-tyemno-seryy","O_XML_ID":"10c4e141-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851301","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 14 \u0422\u0451\u043c\u043d\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/0370f59f-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/0370f59f-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d27ef60e0c90f2dff15be1e648bf7bb7","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916596":{"SELECTED":false,"ID":1916596,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-velyur-hope-01-slonovaya-kost","O_XML_ID":"046aef35-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850572","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 01 \u0421\u043b\u043e\u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043a\u043e\u0441\u0442\u044c","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/b1024b5e-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/b1024b5e-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"1582a97677f31d0d9374aab6b981a89c","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916635":{"SELECTED":false,"ID":1916635,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-25-oliva","O_XML_ID":"10c4e158-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851604","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 25 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0430","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/cf29bf28-e2dc-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cf29bf28-e2dc-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"972bf916c9ed439eeef3622d3e91fb84","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916621":{"SELECTED":false,"ID":1916621,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-11-svetlo-korichnevyy","O_XML_ID":"0a9cad40-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851240","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 11 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/ea293ab8-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/ea293ab8-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"b79377ebb7e88b1c84edbd5a1510c6c3","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916636":{"SELECTED":true,"ID":1916636,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-26-zheltyy","O_XML_ID":"10c4e15a-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851613","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 26 \u0416\u0435\u043b\u0442\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/294f0c83-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/294f0c83-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":true,"COLOR_GROUP":"e671797aeacf6de54130b495b81dee4f","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916642":{"SELECTED":false,"ID":1916642,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-32-terrakotovyy","O_XML_ID":"16dc6400-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851769","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 32 \u0422\u0435\u0440\u0440\u0430\u043a\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/6db9bf21-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/6db9bf21-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"2fae4579836c4a7219f5229f6de25b71","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916603":{"SELECTED":false,"ID":1916603,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-velyur-hope-08-svetlo-seryy","O_XML_ID":"046aef43-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850773","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 08 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/e0f60f31-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/e0f60f31-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"2da3b2f50a61561cfcddb8530f999cb4","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916607":{"SELECTED":false,"ID":1916607,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-velyur-hope-12-svetlo-izumrudnyy","O_XML_ID":"0a9cad23-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850877","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 12 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0438\u0437\u0443\u043c\u0440\u0443\u0434\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/f64abb16-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811628","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/f64abb16-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811628","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d9139387bb0b50ce1b5113335053504f","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916611":{"SELECTED":false,"ID":1916611,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-1-ayvori","O_XML_ID":"0a9cad2b-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850981","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 1 \u0410\u0439\u0432\u043e\u0440\u0438","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/78e735bf-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/78e735bf-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"07798bcf466155867b22d2afcba28e1e","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916615":{"SELECTED":false,"ID":1916615,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-5-bezhevyy","O_XML_ID":"0a9cad33-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851084","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 5 \u0411\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/bae5e84d-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/bae5e84d-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"b3fc7c669b42e0cfbf11b7874aaa3bd8","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916643":{"SELECTED":false,"ID":1916643,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-33-morskaya-volna","O_XML_ID":"16dc6402-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851812","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 33 \u041c\u043e\u0440\u0441\u043a\u0430\u044f \u0432\u043e\u043b\u043d\u0430","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/7a5fff99-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/7a5fff99-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"b28f41773b8ac5c036b88b39349c3a06","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916644":{"SELECTED":false,"ID":1916644,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-34-siniy-tyemnyy","O_XML_ID":"16dc6404-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851821","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 34 \u0421\u0438\u043d\u0438\u0439 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/857ccbc9-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/857ccbc9-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"733272f20e17efb37f8585a1adae4124","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916645":{"SELECTED":false,"ID":1916645,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-35-grafit","O_XML_ID":"16dc6406-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851864","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 35 \u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/8d3a607f-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/8d3a607f-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"0a2c3e2ec69082749679e2f21d7fd286","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916646":{"SELECTED":false,"ID":1916646,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-36-terrakotovyy-svetlyy","O_XML_ID":"16dc6408-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851873","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 36 \u0422\u0435\u0440\u0440\u0430\u043a\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/93fb3168-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/93fb3168-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"c60fe4a21c92a5f55ed5e43ae7ff2e06","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916647":{"SELECTED":false,"ID":1916647,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-37-fioletovyy-tyemnyy","O_XML_ID":"16dc640a-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851916","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 37 \u0424\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/a01be8b0-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/a01be8b0-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"928410cf0ae5e3b011ff0bf5ddd3b9cd","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916619":{"SELECTED":false,"ID":1916619,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-9-orekhovyy","O_XML_ID":"0a9cad3b-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851188","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 9 \u041e\u0440\u0435\u0445\u043e\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/da8f11d2-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811655","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/da8f11d2-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811655","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"00ad22b681dbe4af172b752dc83e990e","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916617":{"SELECTED":false,"ID":1916617,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-7-kakao","O_XML_ID":"0a9cad37-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851136","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 7 \u041a\u0430\u043a\u0430\u043e","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/cc15719a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cc15719a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"8cb07b555501ea0e712441aa0136c66a","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916623":{"SELECTED":false,"ID":1916623,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-13-seryy","O_XML_ID":"0a9cad45-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851292","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 13 \u0421\u0435\u0440\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/fb887516-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/fb887516-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"5c1ff37515322c867f7c5152163399b2","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916622":{"SELECTED":false,"ID":1916622,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-12-svetlo-seryy","O_XML_ID":"0a9cad43-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851249","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 12 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/f3fcf41a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/f3fcf41a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"6f66432ee053d83cc637864af725c1cc","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916613":{"SELECTED":false,"ID":1916613,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-3-svetlo-bezhevyy","O_XML_ID":"0a9cad2f-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851032","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 3 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0431\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/a9d7c119-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/a9d7c119-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"c063db96164c5f6d6f63a223ca570a88","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916641":{"SELECTED":false,"ID":1916641,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-31-rozovyy-svetlyy","O_XML_ID":"16dc63fe-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851760","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 31 \u0420\u043e\u0437\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/6508f07a-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/6508f07a-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"00f32b38e2dd214ad6e4ec7205fe456b","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916640":{"SELECTED":false,"ID":1916640,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-30-goluboy","O_XML_ID":"10c4e162-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851717","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 30 \u0413\u043e\u043b\u0443\u0431\u043e\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/5d14833a-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/5d14833a-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"4e297ce51839fdfd90a51c06542d2e6c","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916605":{"SELECTED":false,"ID":1916605,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-velyur-hope-10-lazur","O_XML_ID":"0a9cad1f-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850825","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 10 \u041b\u0430\u0437\u0443\u0440\u044c","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/ebef15e4-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811628","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/ebef15e4-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811628","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d088444d164ac278ff18d731f47726eb","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916639":{"SELECTED":false,"ID":1916639,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-29-molochnyy-belyy","O_XML_ID":"10c4e160-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851708","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 29 \u041c\u043e\u043b\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0435\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/55cbc697-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/55cbc697-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"28e68930c4b3d903155729ecf8d3f474","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916601":{"SELECTED":false,"ID":1916601,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-velyur-hope-06-kofeynyy","O_XML_ID":"046aef3f-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850721","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 06 \u041a\u043e\u0444\u0435\u0439\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/cfac4adf-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cfac4adf-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"641c33d0f006de9a992f74a19fe59774","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916638":{"SELECTED":false,"ID":1916638,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-28-oranzhevyy-svetlyy","O_XML_ID":"10c4e15e-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851665","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 28 \u041e\u0440\u0430\u043d\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/3f70cc30-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/3f70cc30-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"2e96906bea8979c9825acdef30dcb32a","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916597":{"SELECTED":false,"ID":1916597,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-velyur-hope-02-lyen","O_XML_ID":"046aef37-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850617","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 02 \u041b\u0451\u043d","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/bde68730-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/bde68730-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"d1df577b0e5da4d43e27b8c1b3555a57","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916637":{"SELECTED":false,"ID":1916637,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-zhakkard-lounge-27-terrakotovyy-tyemnyy","O_XML_ID":"10c4e15c-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206851656","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 27 \u0422\u0435\u0440\u0440\u0430\u043a\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/382a71ef-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/382a71ef-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"095163fdba4c7371b8da71243d7bf7de","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916610":{"SELECTED":false,"ID":1916610,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-rogozhka-scandinavia-swedish-beige","O_XML_ID":"0a9cad29-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850938","CURRENCY":"RUB","VALUE":41990,"DISCOUNT_VALUE":41990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"41 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"41 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Scandinavia Swedish Beige","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/23a79981-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811738","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/23a79981-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811738","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"2d0e57ed32d46279fdae4810eda88236","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916609":{"SELECTED":false,"ID":1916609,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-rogozhka-scandinavia-nordic-gray","O_XML_ID":"0a9cad27-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850927","CURRENCY":"RUB","VALUE":41990,"DISCOUNT_VALUE":41990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"41 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"41 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Scandinavia Nordic Gray","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/23a7997f-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811737","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/23a7997f-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811737","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"35b472268f86a11264a9d85e8aea9203","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null},"i1916608":{"SELECTED":false,"ID":1916608,"PRODUCT_ID":1916279,"RATING":null,"CODE":"85-200-tkan-rogozhka-scandinavia-brown-wood","O_XML_ID":"0a9cad25-e5c5-11ea-bbab-54bf64fc91d5","NAME":"\u041a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e-\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c Accord Compact Hard","SIZE":"98\u0445214\u044590","GABARIT_SIZE":"","DLINA":"200","SHIRINA":"85","DLINA_GABARITNAYA":"214","SHIRINA_GABARITNAYA":"98","WEIGHT":55,"PRICE":{"ID":"206850886","CURRENCY":"RUB","VALUE":41990,"DISCOUNT_VALUE":41990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"41 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"41 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"ISPOLNENIE_NAME":"Scandinavia Brown Wood","CASE_IMG":"\/upload\/import\/render\/18eef4f3-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811737","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/18eef4f3-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811737","MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430","STRAZY":false,"STRAZY_SWAROVSKI":false,"STEKLO":false,"YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"HAS_MAIN_IMAGE":false,"COLOR_GROUP":"dac648f32b53dffdd22dc7f9e30d2a98","YABUKVENNYYRAZMER":false,"DESCRIPTION":null,"STRUCTURE":null}},"PRICE":{"ID":"206851197","CURRENCY":"RUB","VALUE":33990,"DISCOUNT_VALUE":33990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIALS":{"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434":[{"ID":1916620,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 10 \u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/e1e3ba89-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812546","PRICE":{"ID":"206851197","CURRENCY":"RUB","VALUE":33990,"DISCOUNT_VALUE":33990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"a4645d6a21695a9e1aa017900ef6e750","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916622,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 12 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/f3fcf41a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","PRICE":{"ID":"206851249","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"6f66432ee053d83cc637864af725c1cc","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916611,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 1 \u0410\u0439\u0432\u043e\u0440\u0438","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/78e735bf-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","PRICE":{"ID":"206850981","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"07798bcf466155867b22d2afcba28e1e","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916615,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 5 \u0411\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/bae5e84d-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206851084","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"b3fc7c669b42e0cfbf11b7874aaa3bd8","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916643,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 33 \u041c\u043e\u0440\u0441\u043a\u0430\u044f \u0432\u043e\u043b\u043d\u0430","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/7a5fff99-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206851812","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"b28f41773b8ac5c036b88b39349c3a06","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916644,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 34 \u0421\u0438\u043d\u0438\u0439 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/857ccbc9-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206851821","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"733272f20e17efb37f8585a1adae4124","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916645,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 35 \u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/8d3a607f-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206851864","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"0a2c3e2ec69082749679e2f21d7fd286","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916646,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 36 \u0422\u0435\u0440\u0440\u0430\u043a\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/93fb3168-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206851873","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"c60fe4a21c92a5f55ed5e43ae7ff2e06","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916647,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 37 \u0424\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/a01be8b0-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206851916","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"928410cf0ae5e3b011ff0bf5ddd3b9cd","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916619,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 9 \u041e\u0440\u0435\u0445\u043e\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/da8f11d2-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811655","PRICE":{"ID":"206851188","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"00ad22b681dbe4af172b752dc83e990e","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916617,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 7 \u041a\u0430\u043a\u0430\u043e","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cc15719a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PRICE":{"ID":"206851136","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"8cb07b555501ea0e712441aa0136c66a","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916623,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 13 \u0421\u0435\u0440\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/fb887516-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206851292","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"5c1ff37515322c867f7c5152163399b2","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916613,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 3 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0431\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/a9d7c119-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PRICE":{"ID":"206851032","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"c063db96164c5f6d6f63a223ca570a88","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916641,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 31 \u0420\u043e\u0437\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/6508f07a-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PRICE":{"ID":"206851760","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"00f32b38e2dd214ad6e4ec7205fe456b","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916640,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 30 \u0413\u043e\u043b\u0443\u0431\u043e\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/5d14833a-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PRICE":{"ID":"206851717","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"4e297ce51839fdfd90a51c06542d2e6c","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916639,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 29 \u041c\u043e\u043b\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0435\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/55cbc697-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PRICE":{"ID":"206851708","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"28e68930c4b3d903155729ecf8d3f474","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916638,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 28 \u041e\u0440\u0430\u043d\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/3f70cc30-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PRICE":{"ID":"206851665","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"2e96906bea8979c9825acdef30dcb32a","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916637,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 27 \u0422\u0435\u0440\u0440\u0430\u043a\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/382a71ef-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PRICE":{"ID":"206851656","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"095163fdba4c7371b8da71243d7bf7de","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916642,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 32 \u0422\u0435\u0440\u0440\u0430\u043a\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/6db9bf21-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811653","PRICE":{"ID":"206851769","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"2fae4579836c4a7219f5229f6de25b71","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916618,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 8 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0441\u0438\u0440\u0435\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/d38b7c9f-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812457","PRICE":{"ID":"206851145","CURRENCY":"RUB","VALUE":33990,"DISCOUNT_VALUE":33990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"7e5674d58749cd8998b9fcaf3f1b1e87","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916616,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 6 \u0422\u0451\u043c\u043d\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/c3112d75-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811654","PRICE":{"ID":"206851093","CURRENCY":"RUB","VALUE":33990,"DISCOUNT_VALUE":33990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"33 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"204c273a7036a86b0ade9f7c52fb478e","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916629,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 19 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/2f255fec-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PRICE":{"ID":"206851448","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"d4c8cb7f5603d58b31d791ac628989e8","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916634,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 24 \u0416\u0435\u043b\u0442\u044b\u0439 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/5cb916fb-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206851561","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"a264b23ef4320dcf8b06685b1c687588","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916633,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 23 \u0413\u0440\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/4eb1ec47-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206851552","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"581fc538daf720a9ffaa86beca5f16a9","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916614,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 4 \u041a\u0440\u0435\u043c\u043e\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/b1bb7ced-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PRICE":{"ID":"206851041","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"16381b7c0e785d8357b25bea9cd167ee","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916632,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 22 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0433\u043e","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/46607feb-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PRICE":{"ID":"206851509","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"c17eed56bb641d4928e6499bd828e503","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916612,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 2 \u041b\u0451\u043d","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/a3b9174a-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206850988","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"7f652045938bb9f357f7629cf0074bb4","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916631,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 21 \u0411\u0438\u0440\u044e\u0437\u0430 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/3e996184-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PRICE":{"ID":"206851500","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"6f06fe149144a7c190a08545f76feffd","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916630,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 20 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0430 \u0442\u0451\u043c\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/37a8dfdc-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812547","PRICE":{"ID":"206851457","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"b163f05ae3f167a6f852ff939f946b25","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916628,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 18 \u0426\u0432\u0435\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0435\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/20e4fa73-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206851405","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"3998ff127a13195fea5b7fad4a1e3233","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916636,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 26 \u0416\u0435\u043b\u0442\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/294f0c83-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PRICE":{"ID":"206851613","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"e671797aeacf6de54130b495b81dee4f","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":true},{"ID":1916627,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 17 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0433\u043e \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/1ab33cbf-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812546","PRICE":{"ID":"206851396","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"a89cbe8c522e1e53de8eabe7a995c15f","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916626,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 16 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0444\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/13d36c2f-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PRICE":{"ID":"206851353","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"90660f9f36019d284a09aa28806589d6","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916625,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 15 \u0424\u0438\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/0acf2820-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206851344","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"141cae1bb75ef83adff375e85cc0804c","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916624,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 14 \u0422\u0451\u043c\u043d\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/0370f59f-e2db-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PRICE":{"ID":"206851301","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"d27ef60e0c90f2dff15be1e648bf7bb7","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916635,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 25 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0430","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cf29bf28-e2dc-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811652","PRICE":{"ID":"206851604","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"972bf916c9ed439eeef3622d3e91fb84","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916621,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 11 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/ea293ab8-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811651","PRICE":{"ID":"206851240","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"b79377ebb7e88b1c84edbd5a1510c6c3","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false}],"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440":[{"ID":1916603,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 08 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/e0f60f31-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206850773","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"2da3b2f50a61561cfcddb8530f999cb4","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916605,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 10 \u041b\u0430\u0437\u0443\u0440\u044c","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/ebef15e4-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811628","PRICE":{"ID":"206850825","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"d088444d164ac278ff18d731f47726eb","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916601,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 06 \u041a\u043e\u0444\u0435\u0439\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cfac4adf-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206850721","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"641c33d0f006de9a992f74a19fe59774","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916597,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 02 \u041b\u0451\u043d","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/bde68730-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206850617","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"d1df577b0e5da4d43e27b8c1b3555a57","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916607,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 12 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u0438\u0437\u0443\u043c\u0440\u0443\u0434\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/f64abb16-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811628","PRICE":{"ID":"206850877","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"d9139387bb0b50ce1b5113335053504f","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916599,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 04 \u041c\u043e\u043a\u043a\u043e","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/c3fe09d8-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812448","PRICE":{"ID":"206850669","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"f7b2da3a141af526d0bb7b9749875ccc","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916606,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 11 \u0422\u0435\u043c\u043d\u043e-\u0438\u0437\u0443\u043c\u0440\u0443\u0434\u043d\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/ebef15e5-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812542","PRICE":{"ID":"206850832","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"8922eb1bcdf21b1c3958b2779c64c499","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916604,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 09 \u0421\u0435\u0440\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/e0f60f32-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206850780","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"17e5ed68f3a3ff05260fd43cb62c1afa","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916602,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 07 \u041a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/dab3a05d-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812542","PRICE":{"ID":"206850728","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"99b40fe3e0d2adbfdfabdf957abdd5db","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916600,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 05 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u043e-\u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/cfac4ade-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206850676","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"e0d047a0eb4726c658e16444f9f5071f","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916596,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 01 \u0421\u043b\u043e\u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043a\u043e\u0441\u0442\u044c","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/b1024b5e-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206850572","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0412\u0435\u043b\u044e\u0440","COLOR_GROUP":"1582a97677f31d0d9374aab6b981a89c","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false}],"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430":[{"ID":1916610,"ISPOLNENIE_NAME":"Scandinavia Swedish Beige","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/23a79981-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811738","PRICE":{"ID":"206850938","CURRENCY":"RUB","VALUE":41990,"DISCOUNT_VALUE":41990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"41 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"41 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430","COLOR_GROUP":"2d0e57ed32d46279fdae4810eda88236","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916609,"ISPOLNENIE_NAME":"Scandinavia Nordic Gray","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/23a7997f-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811737","PRICE":{"ID":"206850927","CURRENCY":"RUB","VALUE":41990,"DISCOUNT_VALUE":41990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"41 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"41 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430","COLOR_GROUP":"35b472268f86a11264a9d85e8aea9203","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false},{"ID":1916608,"ISPOLNENIE_NAME":"Scandinavia Brown Wood","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/18eef4f3-e2da-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811737","PRICE":{"ID":"206850886","CURRENCY":"RUB","VALUE":41990,"DISCOUNT_VALUE":41990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"41 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"41 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0420\u043e\u0433\u043e\u0436\u043a\u0430","COLOR_GROUP":"dac648f32b53dffdd22dc7f9e30d2a98","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false}],"":[{"ID":1916598,"ISPOLNENIE_NAME":"Hope 03 \u0411\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/c3fe09d7-e2d9-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641811627","PRICE":{"ID":"206850624","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"","COLOR_GROUP":"37ef71853a34258d60651e60ef4c7723","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":false}]},"COLOR_GROUPS":{"a4645d6a21695a9e1aa017900ef6e750":{"DEFAULT":1916620},"7e5674d58749cd8998b9fcaf3f1b1e87":{"DEFAULT":1916618},"204c273a7036a86b0ade9f7c52fb478e":{"DEFAULT":1916616},"d4c8cb7f5603d58b31d791ac628989e8":{"DEFAULT":1916629},"a264b23ef4320dcf8b06685b1c687588":{"DEFAULT":1916634},"581fc538daf720a9ffaa86beca5f16a9":{"DEFAULT":1916633},"16381b7c0e785d8357b25bea9cd167ee":{"DEFAULT":1916614},"c17eed56bb641d4928e6499bd828e503":{"DEFAULT":1916632},"7f652045938bb9f357f7629cf0074bb4":{"DEFAULT":1916612},"6f06fe149144a7c190a08545f76feffd":{"DEFAULT":1916631},"b163f05ae3f167a6f852ff939f946b25":{"DEFAULT":1916630},"8922eb1bcdf21b1c3958b2779c64c499":{"DEFAULT":1916606},"f7b2da3a141af526d0bb7b9749875ccc":{"DEFAULT":1916599},"3998ff127a13195fea5b7fad4a1e3233":{"DEFAULT":1916628},"17e5ed68f3a3ff05260fd43cb62c1afa":{"DEFAULT":1916604},"a89cbe8c522e1e53de8eabe7a995c15f":{"DEFAULT":1916627},"99b40fe3e0d2adbfdfabdf957abdd5db":{"DEFAULT":1916602},"90660f9f36019d284a09aa28806589d6":{"DEFAULT":1916626},"e0d047a0eb4726c658e16444f9f5071f":{"DEFAULT":1916600},"141cae1bb75ef83adff375e85cc0804c":{"DEFAULT":1916625},"37ef71853a34258d60651e60ef4c7723":{"DEFAULT":1916598},"d27ef60e0c90f2dff15be1e648bf7bb7":{"DEFAULT":1916624},"1582a97677f31d0d9374aab6b981a89c":{"DEFAULT":1916596},"972bf916c9ed439eeef3622d3e91fb84":{"DEFAULT":1916635},"b79377ebb7e88b1c84edbd5a1510c6c3":{"DEFAULT":1916621},"e671797aeacf6de54130b495b81dee4f":{"DEFAULT":1916636},"2fae4579836c4a7219f5229f6de25b71":{"DEFAULT":1916642},"2da3b2f50a61561cfcddb8530f999cb4":{"DEFAULT":1916603},"d9139387bb0b50ce1b5113335053504f":{"DEFAULT":1916607},"07798bcf466155867b22d2afcba28e1e":{"DEFAULT":1916611},"b3fc7c669b42e0cfbf11b7874aaa3bd8":{"DEFAULT":1916615},"b28f41773b8ac5c036b88b39349c3a06":{"DEFAULT":1916643},"733272f20e17efb37f8585a1adae4124":{"DEFAULT":1916644},"0a2c3e2ec69082749679e2f21d7fd286":{"DEFAULT":1916645},"c60fe4a21c92a5f55ed5e43ae7ff2e06":{"DEFAULT":1916646},"928410cf0ae5e3b011ff0bf5ddd3b9cd":{"DEFAULT":1916647},"00ad22b681dbe4af172b752dc83e990e":{"DEFAULT":1916619},"8cb07b555501ea0e712441aa0136c66a":{"DEFAULT":1916617},"5c1ff37515322c867f7c5152163399b2":{"DEFAULT":1916623},"6f66432ee053d83cc637864af725c1cc":{"DEFAULT":1916622},"c063db96164c5f6d6f63a223ca570a88":{"DEFAULT":1916613},"00f32b38e2dd214ad6e4ec7205fe456b":{"DEFAULT":1916641},"4e297ce51839fdfd90a51c06542d2e6c":{"DEFAULT":1916640},"d088444d164ac278ff18d731f47726eb":{"DEFAULT":1916605},"28e68930c4b3d903155729ecf8d3f474":{"DEFAULT":1916639},"641c33d0f006de9a992f74a19fe59774":{"DEFAULT":1916601},"2e96906bea8979c9825acdef30dcb32a":{"DEFAULT":1916638},"d1df577b0e5da4d43e27b8c1b3555a57":{"DEFAULT":1916597},"095163fdba4c7371b8da71243d7bf7de":{"DEFAULT":1916637},"2d0e57ed32d46279fdae4810eda88236":{"DEFAULT":1916610},"35b472268f86a11264a9d85e8aea9203":{"DEFAULT":1916609},"dac648f32b53dffdd22dc7f9e30d2a98":{"DEFAULT":1916608}},"SELECTED_MATERIAL":{"ID":1916636,"ISPOLNENIE_NAME":"Lounge 26 \u0416\u0435\u043b\u0442\u044b\u0439","PICTURE":"\/upload\/import\/render\/294f0c83-e2de-11ea-bbab-54bf64fc91d5.jpeg?1641812456","PRICE":{"ID":"206851613","CURRENCY":"RUB","VALUE":40990,"DISCOUNT_VALUE":40990,"DISCOUNT_DIFF":0,"DISCOUNT_DIFF_PERCENT":0,"PRINT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E","PRINT_DISCOUNT_VALUE":"40 990 \u003Cspan\u003E\u20bd\u003Cspan class='hidden-index-text'\u003E\u0440\u0443\u0431\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E"},"MATERIAL_TYPE":"\u0422\u043a\u0430\u043d\u044c: \u0416\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0434","COLOR_GROUP":"e671797aeacf6de54130b495b81dee4f","YAISPOLNENIEDLYAKATALOGA":true,"SELECTED":true}}}

Механизм

В основе кресла — усовершенствованный механизм трансформации «аккордеон». В сидении кресла установлена металлическая сетка, что повышает долговечность конструкции.

Материалы

Для изготовления кресла используются только экологически чистые материалы. Обивка из мебельной ткани имеет множество вариантов исполнений и расцветок.

Особенности

  • В основании кресла размещены березовые латы, которые повышают удобство и комфорт сна
  • Съёмный чехол раскладного элемента кресла упрощают чистку в домашних условиях
  • Уровень жесткости матраса — высокий

Дополнительные размеры

Высота габаритная, см 90
МЦ « Соле Молл»
Бренд-секция
Ярославское шоссе, 19С1, 1-й этаж
LaresPenates
Бренд-секция
п. Новоивановское, ул. Западная, д.12, 1 этаж
PROSON
Бренд-секция
улица Чехова, 2с1, ТЦ «Дарина», 2 этаж
Ежедневно с 10:00 до 19:00
МАТРАС-КРОВАТЬ
Интернет-магазин
Интернет-магазин товаров для сна
Симфония сна
Интернет-магазин
Товары для сна
DG Home
Интернет-магазин
Мебель, матрасы, текстиль, товары для дома
Почему доверяют PROSON?
Честно
Честно
выстраиваем доверительные и искренние отношения с клиентами
Системно
Системно
простой и понятный процесс выбора товаров и услуг
Надежно
Надежно
используется высокотехнологичное оборудование
Кресло-кровать Accord Compact Hard
Кресло-кровать Accord Compact Hard 98х214х90 см
40 990 руб